Представете си живот, в който не можете да вземете нито едно решение за себе си.

Искате да работите? Забранено е. Искате да си купите нещо? Нямате достъп до собствени средства. Влюбен сте? Нямате право да се жените, нито да решавате къде и с кого да живеете. Болен сте? Нямате правото да бъдете информиран и да давате съгласие за лечението си; не може дори да бъдете приет в болница, ако друг не ви заведе. Искате поне да избирате какво да ядете или да обличате? Не може. Друг решава всичко вместо вас. Искате да промените всичко това? Няма как - бидейки обезвластен, сте лишен от възможността да инициирате каквото и да било, завинаги.

Повече от 7000 човека в България имат такъв живот.

Това са хората с увреждания, поставени под запрещение в страната.

Запрещението зачерква човека. То е несправедливо и нехуманно. Съществуват решения, които могат да върнат достойнството - и живота - на хората с интелектуални и психично-здравни затруднения.

Време е за промяна.

Вижте повече за проблема и решението.

Подкрепете промяната, като се включите в Националната гражданска инициатива за приемане на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа.  

 
 
 
 
Screen Shot 2018-03-24 at 19.43.00.png