7000 липсват

Говори Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право, на TEDxSofia 2018.

Това е разказ за това, че в България съществува закон от 1949 г., който вместо да помага на хората, които имат интелектуални затруднения или психична болест, всъщност ги “запретява” - лишава ги от възможността да правят каквито и да е избори, които да имат значение – за тях и за света около тях.

Read More