Проблемът

Хората с увреждания не са само отхвърляни.
Много от тях са напълно обезвластявани.

Представете си живот, в който не ви е позволено да вземете нито едно решение за себе си.

Това се нарича запрещение.

В България над 7000 човека са поставени под запрещение.

Те не могат да работят, да се женят, да решават къде и с кого да живеят.

За тези от тях, които живеят в институция, това се усеща особено силно - нямаш право на избор на храна, на избор на облекло, на достъп до собствени средства, нито да бъдеш информиран и да даваш съгласие за лечението си. Няма значение дали имаш мнение. Никой не те пита.

Всеки човек, независимо дали има увреждане и колко сериозно е то, има желания и предпочитания. Те трябва да бъдат признавани и зачитани, независимо от проблемите в комуникацията. Запрещението е вид социална смърт. То изключва човека от гражданския оборот. То “инвалидизира” много повече от увреждането. Свръхзагрижеността, овластена със закон, отрича правото на избор, а оттам и стойността на човека.

Решението

Алтернативата на запрещението се нарича подкрепено вземане на решения.

Всеки човек, независимо дали има увреждане и колко сериозно е то, може да гради връзки на доверие. Подкрепеното вземане на решения означава, че не друг решава всичко вместо човека с увреждане, а доверени лица, близки до човека, го подкрепят в това да вземе важните за него решения. Подкрепеното вземане на решения винаги е според индивидуалните възможности на човек, и е ключ за осигуряване на равенство пред закона за всички.

Законодателното въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения ще позволи на хората с увреждания да застанат начело на живота си, да са част от обществото, да решават, следователно – да бъдат.

Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени. Тя е ратифицирана от България още през 2012 г., което задължава държавата да промени законодателството си.

Запрещението обаче продължава да съществува.

Инициативата

Проектът на закон, отменящ запрещението, мина първо четене в българския Парламент, но финалното му приемане беше осуетено от подаването на оставка на правителството в края на 2016 г.

Така услията по приемане на закона започват отначало.

Подкрепете промяната, като се включите в Националната гражданска инициатива за приемане на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа.

Все още не сте убедени? Вижте секцията ни с често задавани въпроси, и прочетете повече за това кои сме ние.

 

Повече информация:
Какво включва промяната
Повече за мерките за подкрепа и защита 
Законопроектът

 
 
Screen Shot 2018-03-24 at 19.43.00.png